ԱՐԵՎԱԿ – Արևելահայերենի ազգային կորպուս

ԱՐԵՎԱԿ

Արեւելահայերենի ազգային կորպուսը (ԱՐԵՎԱԿ) բազմաթիվ արեւելահայերեն գրվածքներ պարունակող լեզվաբանական որոնման համակարգ է:

http://www.eanc.net/EANC/search/?interface_language=am

ԱՐԵՎԱԿ-ի ընդհանուր բնութագիրը.

  • մոտ 110 միլիոն բառամթերք
  • հզոր որոնման համակարգ բառային-ձեւաբանական բարդ հարցումների հնարավորությամբ
  • 19-րդ դարի կեսերից մինչեւ մեր օրերն ստեղծված արեւելահայերեն տեքստերի դիախրոնիկ կորպուս
  • արեւելահայերենի գրավոր եւ բանավոր նյութի ընդգրկում
  • բառային-ձեւաբանական եւ մետատեքստային ծանոթագրություններ
  • բաց համակարգ
  • ավելի քան 100 հայ դասական գեղարվեստական ստեղծագործությունների ընդգրկում բաց էլեկտրոնային գրադարանում
Գրառումը կատարվել է Բառարաններ, Հայերենագիտություն բաժնում։ Էջանշեք այս հղումը.